Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

DNS PŘEDŠKOLÁK

7. - 8.9. 2024

2-denní kurz kurz pro laiky!
 

Fakultní Nemocnice v Motole
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
hlavní budova pro dospělé pacienty
minus 1. patro, uzel D
Posluchárna č. 1

Instruktoři

Mgr. Karolína Ptáková

Mgr. Martina Zejdová

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Tento kurz je určený pro laiky, kteří neabsolvovali žádný kurz DNS, zejména pro lektory sportovních kroužků, kteří pracují s dětmi od 3 do 6 let.

 

Program kurzu:

 

Sobota 7.9.2024
 
  9:00 – 10:30 Úvod, základní vývojové milníky
  10:45 – 12:30 Princip DNS, teorie, aktivní cvičení základních DNS pozic3. měsíce -  leh na zádech, na břiše
  13:30 – 15:30 Aktivní cvičení základních DNS pozic: šikmý sed; klek na 4, medvěd, modifikace pro předškoláky
  15:45 – 17:00 Skupinové cvičení,propojení DNS s dětskou jógou
 
Neděle 8.9.2024
 
  8:00 – 9:00 Vývojová rozcvička, praxe a doporučení pro vedení skupinového cvičení 
  9:00 – 10:15 Patologický vývoj: vadné držení těla, plochá noha
  10:30 – 12:00 Patologický vývoj: skolióza, dyspraxie, vnímání těla
  13:00 – 14:00 Demonstrace držení těla a pohybových dovedností dětí, rozbor video dokumentace
  14:00 – 14:30 Dotazy, závěrečné shrnutí, předání certifikátů

Registrace

Kurz je určen pro laiky, kteří neabsolvovali žádný kurz DNS, zejména pro instruktorky a instruktory cvičení v Sokole, a dalších sportovních kroužků pro děti od 3 do 6 let.

Card payment Bank transfer

Platba: 320 EUR / 7500 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů