Účastníci si můžou kurzy natáčet pro osobní potřebu a domácí samostudium. Z důvodu zachování diskrétnosti důrazně žádáme všechny účastníky jakýchkoliv DNS kurzů, aby žádné videoukázky z kurzů neukládali na jakékoliv online stránky (youtube, facebook, privátní webové stránky atd). V případě porušení tohoto pravidla bude natáčení na kurzech zakázáno.

2022

Kurzy pro zdravotníky

Bratislava  -  9.-11.11. 2022  -  Pokročilý kurz “C”

Bratislava  -  25.-27.11. 2022  -  Základní kurz “B”

Bratislava  -  2.-4.12. 2022  -  Základní kurz “A”

Košice  -  2.-4.12. 2022  -  Základní kurz “B”

DNS Sportovní kurzy

Praha  -  1.-2.12. 2022  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  8.-9.12. 2022  -  DNS sportovní kurz část “I”

Banská Bystrica  -  11.-12.12. 2022  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  15.-16.12. 2022  -  DNS sportovní kurz část “III”

2023

Kurzy pro zdravotníky

Bratislava  -  13.-15.1. 2023  -  Základní kurz “A”

Bratislava  -  3.-5.2. 2023  -  Základní kurz “B”

Banská Bystrica  -  11.-13.2. 2023  -  Základní kurz “A”

Košice  -  24.-26.2. 2023  -  Základní kurz “A”

Košice  -  18.-20.3. 2023  -  Základní kurz “B”

Bratislava  -  31.3.-2.4. 2023  -  Pokročilý kurz “C”

Praha  -  1.-2.4. 2023  -  DNS u neurologických pacientů

Praha  -  13.-14.4. 2023  -  B+ Praxe

Bratislava  -  21.-23.4. 2023  -  Základní kurz “A”

Košice  -  2.-4.6. 2023  -  Základní kurz “A”

Praha  -  8.-9.6. 2023  -  DNS v pediatrii

Banská Bystrica  -  14.-16.6. 2023  -  Základní kurz “A”

Košice  -  20.-22.9. 2023  -  Pokročilý kurz “C”

Praha  -  21.-22.9. 2023  -  DNS vyšetření a terapie skolióz

Bratislava  -  22.-24.9. 2023  -  Základní kurz “A”

Bratislava  -  6.-8.10. 2023  -  Základní kurz “B”

Bratislava  -  3.-5.11. 2023  -  Pokročilý kurz “C”

Praha  -  23.-26.11. 2023  -  Závěrečný kurz “D”

Bratislava  -  1.-3.12. 2023  -  Základní kurz “A”

DNS Sportovní kurzy

Brno  -  4.-5.2. 2023  -  DNS sportovní kurz část “I”

Banská Bystrica  -  9.-10.2. 2023  -  DNS sportovní kurz část “I”

Bratislava  -  18.-19.2. 2023  -  DNS sportovní kurz část “I”

Praha  -  23.-24.3. 2023  -  DNS běžecký speciál

Praha  -  30.-31.3. 2023  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  20.-21.4. 2023  -  DNS sportovní kurz část “I”

Brno  -  20.-21.4. 2023  -  DNS sportovní kurz část “III”

Praha  -  18.-19.5. 2023  -  DNS sportovní kurz část “III”

Bratislava  -  27.-28.5. 2023  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  1.-2.6. 2023  -  DNS sportovní kurz část “II”

Bratislava  -  14.-15.10. 2023  -  DNS sportovní kurz část “III”

Ostatní DNS kurzy

Praha  -  26.-27.1. 2023  -  DNS FIT KID

Praha  -  2.-3.3. 2023  -  DNS vyšetření a terapie nohy

Banská Bystrica  -  16.-17.3. 2023  -  DNS FIT KID

Praha  -  27.-28.4. 2023  -  DNS cvičení ve vývojových řadách

Praha  -  10.6. 2023  -  DNS pro pacienty

Praha  -  11.6. 2023  -  DNS pro pacienty

Praha  -  15.-16.6. 2023  -  DNS FIT KID

Košice  -  24.-25.6. 2023  -  DNS FIT KID

Praha  -  19.-20.9. 2023  -  DNS vyšetření a terapie nohy

Praha  -  5.-6.10. 2023  -  DNS FIT KID LICENCE

Bratislava  -  12.-13.10. 2023  -  DNS cvičení ve vývojových řadách

Praha  -  14.-15.10. 2023  -  DNS BATOLE

Praha  -  19.-20.10. 2023  -  DNS cvičení ve vývojových řadách

Praha  -  25.-26.11. 2023  -  DNS PŘEDŠKOLÁK

DNS kurzy pořádané ve FN Motol

Courses in English Language

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů