Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

Sportovní skills workshop - Trup a dolní končetina

9.11. 2024

1 denní skills kurz  pro absolventy jakéhokoliv DNS kurzu 
9.11. 9.00-17.00 
 

Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava
Možnosti ubytování

Instruktor

Mgr. Oldřich Chramosta

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Kurz je veden jako čistě praktický workshop, zaměřující se na aplikaci principů vývojové kineziologie k úpravě cvičení využívaných ve fitness, silově kondičním tréninku sportovců či sportující veřejnosti.  

 

Náplň kurzu:

Zásady vývojové kineziologie – opakování. Vliv trupové stabilizace na izolovanou práci dolních končetin v odporových cvicích.

Základy anatomie a fyziologie dolní končetiny – kineziologické a biomechanické souvislosti. Představení nejčastějších diagnóz trupu, kyčle, kolena a nohy. Poruchy a náprava pohybových stereotypů a jejich vliv na sportovní posturu, či funkci dolní končetiny a trupu.

Vyšetření sportovce aspekcí i prakticky. Nácvik správného navádění, handlingu. Strategie cvičební jednotky u kopacích sportů, běžců i u obecné populace s důrazem na dolní končetinu.

Kvalita nastavení segmentů a kontroly pohybu dolní končetiny bez pomůcek i s pomůckami, v otevřeném i uzavřeném kinematickém řetězci. 

Aktivní cvičení dle principů DNS. Úprava běžně používaných v posilovnách a fitness centrech, potažmo v kondičním tréninku sportovců do fyziologické podoby. Pokročilé modifikace pozic z vývojové kineziologie zaměřené na dolní končetinu a trup.

Příkladová kazuistika práce se sportovcem s důrazem na dolní končetinu a trup

Ukázková cvičební jednotka s klientem s důrazem na dolní končetinu a trup.

Zaměření na všeobecnou sportující populaci a management cvičební jednotky dle potřeb klienta/sportovce

Korekce individuální techniky v silově-kondiční přípravě klienta/sportovce

Důraz na propojení praxe s teorií s adekvátní instrukcí klientovi, nastavení centrované polohy, modifikace polohy (proti odporu, s využitím pomůcek) v rámci progrese cvičení

Registrace

Registrovat se mohou všichni, kdy už absolvovali aspoň 1 DNS kurz jakéhokoliv typu

Card payment Bank transfer

Platba: 150 EUR / 3500 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů