Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

DNS FIT KID

26. - 27.9. 2024

2–denní kurz 

Výuka oba dny: 9.00-17.00

 

Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava
Možnosti ubytování

Instruktoři

Mgr. Eliška Urbářová

Mgr. Sylva Pintarová

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň a program kurzu:

 

Cílem tohoto kurzu je zácvik do strukturovaných cvičebních jednotek respektujících základní neurofyziologické principy řízení pohybu, stejně jako využití vývojových pozic. Děti by se na podkladě těchto lekcí měly naučit vnímat vlastní tělo, naučit se jej ovládat tak, aby se samy dokázaly rozpoznat správný a špatný pohyb, a tím později korigovat své pohybové chování.  
Strukturované cvičební jednotky jsou uspořádány tak, aby po dobu 60 minut udržely pozornost dětí, které se seznamují se základními principy DNS, vybranými vývojovými polohami DNS (upravenými pro dětského klienta) a jejich modifikacemi. Díky změně vnímání pohybu by je pak děti měly začít spontánně využívat v rámci svého pohybového projevu

 

1. DEN

9:00-12:30

Principy DNS

Vertikalizační řada

Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace
(LnZ 3M - BROUK, LnB 3M - ŽÁBA) + vedení dětského pacienta

 

13:30-17:00

Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace
(Na čtyřech - KOČKA, Medvěd - MEDVĚD, Squat - SLON) + vedení dětského pacienta

Rozbor vývojových pozic na dětských probandech (statické pozice + dynamické provedení)

 

2. DEN

9:00-12:30

Představení strukturovaných cvičebních jednotek DNS a jejich obsahu

 

13:30-17:00

Ukázka strukturované cvičební jednotky DNS na dětských probandech

Diagnostický set a jeho vyhodnocení

Představení cvičebníčku ve verzi pracovního sešitu

Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účasti

 

Kurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření.

Registrace

Kurz je určen všem, kteří se věnují pohybovým aktivitám dětí

Card payment Bank transfer

Platba: 320 EUR / 7500 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů