Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace s profesorem Kolářem

27. - 28.4. 2024

2–denní kurz 

Výuka 1. den: 9.00-17.00

Výuka 2. den: 9.00-13.00

City Residence Apartment hotel
Bačíkova 18
Košice

Instruktoři

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Organizátoři

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Mgr. Eva Zelinková

http://www.rehabcare.sk
info@rehabcare.sk
+421 917 536 152

Náplň kurzu:

Aktuální přehled o definici, vyšetření a možnostech terapie posturální funkce v rámci konceptu DNS.

Posturální funkce v metodice nácviku a v analýze techniky sportovních aktivit

Posturální funkce jako etiologický a etiopatogenetický faktor vzniku morfologických (ortopedických) poruch hybného systému

Posturální funkce jako etiopatogenetický faktor vzniku funkčních viscerálních (interních) poruch

Posturální funkce jako důsledek chybné habituace (kulturně-estetické vlivy, způsob cvičení, metodika tréninku atd.)

Posturální funkce jako odraz patologické morfologie skeletu

Posturální funkce jako reflexní (reaktivní) důsledek ortopedických a viscerálních poruch (periferních poruch) – protektivní posturální reakce

Posturální funkce jako symptomatické vyjádření neurologických poruch

Diagnostický význam posturální analýzy

Korekce posturálních funkcí - symptomatická léčba

Funkce posturálně-lokomoční: segmentální a globální reakce

Demonstrace pacientů

Registrace

Přehledový kurz pro všechny zájemce o koncept DNS

Card payment Bank transfer

Platba: 320 EUR / 7500 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů