Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

DNS běžecký speciál

23. - 24.9. 2024

2–denní kurz pro absolventy DNS kurzu B nebo DNS sport. kurzu II

23.9. 9.00-17.00 
24.9. 8.00-16.00

Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava
Možnosti ubytování

Instruktoři

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Růžek

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň a program kurzu:

1. den 9.00-17.00
2. den 8.00-16.00

 

Aplikace poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu – globální vzor sagitální stabilizace ve vertikále v kombinaci s ipsilaterálním a kontralaterálním vzorem, základní principy lokomoce.

Kineziologický obsah kontralaterálního vzoru lokomoce ve vývoji, krokový cyklus chůze a běhu.

Opěrná a nákročná funkce končetin ve vývojových pozicích a korelace s opěrnou a švihovou funkcí při běhu.

Určení techniky (normy), korelace nejlepších výkonů a řečené "normy".

Biomechanika běhu - švih namísto tahu/ tlaku; vychýlení těžiště.

Základy běžecké techniky.

Videoanalýza.

Určení klíčové „slabé“ komponenty vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy běhu.

Cílené korekční cvičení pro běžce v závislosti na odhalených odchylkách nastavení individuálních korekčních prvků a jejich aplikace:

Korekční cvičení využívající vývojovou řadu.

Korekce individuální techniky.

 

Určeno pro:

Fyzioterapeuty nebo lékaře, kteří absolvovali minimálně DNS klinický kurz úrovně B.

Osobní trenéry, trenéry sportovních klubů v praxi (podloženo opravňující licencí), kteří absolvovali minimálně DNS sportovní kurz úroveň 2.

Registrace

Registrovat se mohou absolventi DNS kurzu B nebo sportovního DNS kurzu část II

Card payment Bank transfer

Platba: 320 EUR / 7500 CZK

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů