Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

DNS běžecký speciál

23. - 24.9. 2024

2–denní kurz pro absolventy DNS kurzu B nebo DNS sport. kurzu II

23.9. 9.00-17.00 
24.9. 8.00-16.00

Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava
Možnosti ubytování

Instruktoři

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Růžek

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň a program kurzu:

1. den 9.00-17.00
2. den 8.00-16.00

 

Aplikace poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu – globální vzor sagitální stabilizace ve vertikále v kombinaci s ipsilaterálním a kontralaterálním vzorem, základní principy lokomoce.

Kineziologický obsah kontralaterálního vzoru lokomoce ve vývoji, krokový cyklus chůze a běhu.

Opěrná a nákročná funkce končetin ve vývojových pozicích a korelace s opěrnou a švihovou funkcí při běhu.

Určení techniky (normy), korelace nejlepších výkonů a řečené "normy".

Biomechanika běhu - švih namísto tahu/ tlaku; vychýlení těžiště.

Základy běžecké techniky.

Videoanalýza.

Určení klíčové „slabé“ komponenty vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy běhu.

Cílené korekční cvičení pro běžce v závislosti na odhalených odchylkách nastavení individuálních korekčních prvků a jejich aplikace:

Korekční cvičení využívající vývojovou řadu.

Korekce individuální techniky.

 

Určeno pro:

Fyzioterapeuty nebo lékaře, kteří absolvovali minimálně DNS klinický kurz úrovně B.

Osobní trenéry, trenéry sportovních klubů v praxi (podloženo opravňující licencí), kteří absolvovali minimálně DNS sportovní kurz úroveň 2.

Registrace

Registrovat se mohou absolventi DNS kurzu B nebo sportovního DNS kurzu část II

Card payment Bank transfer

Platba: 320 EUR / 7500 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů