Kurz

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar (DNS)
A Developmental Kinesiology Approach

DNS vyšetření a terapie nohy

4. - 5.4. 2024

Kurz pro absolventy DNS kurzu B nebo sportovního kurzu III

4.4. 9.00-17.00 
5.4. 8.00-15.30

 


Registrace do kurzu ukončena pro naplněnou kapacitu


Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava
Možnosti ubytování

Instruktoři

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Bc. Terezie Čerbáková

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň kurzu:

Vývoj a formace nohy z vývojového hlediska. Formativní vliv na strukturální vývoj nohy z pohledu CNS.

Opěrná a nákročná funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie, biomechanika nohy v krokovém cyklu.

Nejčastější vady a deformity nohou u dospělých.

Funkční vyšetření a ortopedické testy nohy, kotníku, kolene a kyčle ve vývojových pozicích.

Vyšetření propriocepce, exterocepce a stereognozie nohy

Měkké techniky a mobilizace nohy.

Nácvik centrace nohy a koordinované stabilizační funkce svalů dolní končetiny a pánve ve vývojových pozicích dle DNS

Další možnosti v přístupu k terapii dysfunkce nohy – prvky aktivní autorerapie, tejpování, korekce ortopedickou vložkou a vhodnou obuví.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů