Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

Sportovní skills workshop - Trup a horní končetina

23.9. 2023

1 denní skills kurz  pro absolventy jakéhokoliv DNS kurzu 
23.9. 9.00-17.00 
 


Registrace do kurzu ukončena pro naplněnou kapacitu


Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava
Možnosti ubytování

Instruktor

Mgr. Oldřich Chramosta

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Kurz je veden jako čistě praktický workshop, zaměřující se na aplikaci principů vývojové kineziologie k úpravě cvičení využívaných ve fitness, silově kondičním tréninku sportovců či sportující veřejnosti.  

 

Náplň kurzu:

Zásady vývojové kineziologie – opakování. Vliv trupové stabilizace na izolovanou práci horních končetin v odporových cvicích.

Základy anatomie a fyziologie horní končetiny – kineziologické a biomechanické souvislosti. Představení nejčastějších diagnóz trupu, ramena a ruky. Poruchy a náprava pohybových stereotypů a jejich vliv na sportovní posturu, či funkci horní končetiny a trupu.

Vyšetření sportovce aspekcí i prakticky. Nácvik správného navádění, handlingu. Strategie cvičební jednotky u házecích a overhead sportovců i u obecné populace s důrazem na horní končetinu.

Kvalita nastavení segmentů a kontroly pohybu horní končetiny bez pomůcek i s pomůckami, v otevřeném i uzavřeném kinematickém řetězci. 

Aktivní cvičení dle principů DNS. Úprava běžně používaných v posilovnách a fitness centrech, potažmo v kondičním tréninku sportovců do fyziologické podoby. Pokročilé modifikace pozic z vývojové kineziologie zaměřené na horní končetinu a trup.

Příkladová kazuistika práce s overhead sportovcem.

Ukázková cvičební jednotka s klientem s důrazem na horní končetinu a trup.

Zaměření na všeobecnou sportující populaci a management cvičební jednotky dle potřeb klienta/sportovce

Korekce individuální techniky v silově-kondiční přípravě klienta/sportovce

Důraz na propojení praxe s teorií s adekvátní instrukcí klientovi, nastavení centrované polohy, modifikace polohy (proti odporu, s využitím pomůcek) v rámci progrese cvičení

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů