Kurz

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar (DNS)
A Developmental Kinesiology Approach

DNS FIT KID

16. - 17.3. 2023

2–denní kurz

Výuka:

16.3. od 8.00 do 17.00

17.3. od 8.00 do 15.00


Registrace do kurzu ukončena pro naplněnou kapacitu


Tajovského 57
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Instruktor

Mgr. Eliška Urbářová

Organizátoři

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Dávid Líška

david.liska27@gmail.com

Náplň a program kurzu:

 

Cílem tohoto kurzu je zácvik do strukturovaných cvičebních jednotek respektujících základní neurofyziologické principy řízení pohybu, stejně jako využití vývojových pozic. Děti by se na podkladě těchto lekcí měly naučit vnímat vlastní tělo, naučit se jej ovládat tak, aby se samy dokázaly rozpoznat správný a špatný pohyb, a tím později korigovat své pohybové chování.  
Strukturované cvičební jednotky jsou uspořádány tak, aby po dobu 60 minut udržely pozornost dětí, které se seznamují se základními principy DNS, vybranými vývojovými polohami DNS (upravenými pro dětského klienta) a jejich modifikacemi. Díky změně vnímání pohybu by je pak děti měly začít spontánně využívat v rámci svého pohybového projevu

 

1. DEN

8:00-12:30

Principy DNS

Vertikalizační řada

Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace
(LnZ 3M - BROUK, LnB 3M - ŽÁBA) + vedení dětského pacienta

 

13:30-17:00

Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace
(Na čtyřech - KOČKA, Medvěd - MEDVĚD, Squat - SLON) + vedení dětského pacienta

Rozbor vývojových pozic na dětských probandech (statické pozice + dynamické provedení)

 

2. DEN

8:00-12:30

Představení strukturovaných cvičebních jednotek DNS a jejich obsahu

 

13:30-15:00

Ukázka strukturované cvičební jednotky DNS na dětských probandech

Diagnostický set a jeho vyhodnocení

Představení cvičebníčku ve verzi pracovního sešitu

Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účasti

 

Kurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů