Kurz

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar (DNS)
A Developmental Kinesiology Approach

DNS u neurologických pacientů

1. - 2.4. 2023

2 denní kurz pro absolventy klinického kurzu B

1.4. 9.00-17.00 
2.4. 8.00-15.30

Fakultní Nemocnice v Motole
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
hlavní budova pro dospělé pacienty
minus 1. patro, uzel D
Posluchárna č. 1

Instruktoři

Mgr. Júlia Demeková

Mgr. Petra Káfuňková

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň kurzu:

 

Aplikace vyšetření a terapie dle konceptu DNS v léčbě pacientů s neurologickou diagnózou.

Základní specifika obtíží spojených s neurologickým onemocněním cévní etiologie (CMP), demyelinizačních onemocnění (RS), míšní léze, onemocnění periferního nervového systému (periferní parézy).

Vyšetření neurologického pacienta – výběr a propojenost funkčních testů dle DNS, využití poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu, základní principy lokomoce, využití specifických testů ke stanovení funkčních limitů pacienta s neurologickým deficitem.

Terapie – ukázky využití pozic z vývojové kineziologie pro korekci globálních pohybových vzorců, výběr cvičení adekvátně cíli terapie s oslovením klíčových segmentů a dominujících příznaků neurologických diagnóz.

Kazuistiky pacientů s neurologickou diagnózou.

Videoanalýza - Určení klíčové „slabé“ oblasti vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy pohybu. Návrh terapie s využitím pozic z vývojové řady, propojení s jinými technikami či koncepty využívanými v rehabilitaci neurologických pacientů.

 

Registrace

Registrovat se mohou zdravotníci, kteří již absolvovali DNS kurz B

Card payment Bank transfer

Platba: 295 EUR / 7000 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Toto je celková cena za kurz.

Po platbě kartou Vám přijde na Vámi uvedený email daňový doklad od nás. Tím jste registrováni do kurzu.

Při platbě převodem z účtu Vám přijde na Vámi zadaný email výzva k úhradě. Registrováni do kurzu jste až po jejím uhrazení. Je třeba mít na paměti, že kurzy mají omezenou kapacitu a vytvořením výzvy k úhradě nevzniká automatická rezervace místa. Jakmile zaznamenáme její uhrazení, přijde Vám emailem faktura (daňový doklad) a tímto jste registrováni do kurzu.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:
Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,
účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)
Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti
na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

DNS tým

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů