Kurz

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar (DNS)
A Developmental Kinesiology Approach

DNS u neurologických pacientů

1. - 2.4. 2023

2 denní kurz pro absolventy klinického kurzu B

1.4. 9.00-17.00 
2.4. 8.00-15.30

Fakultní Nemocnice v Motole
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
hlavní budova pro dospělé pacienty
minus 1. patro, uzel D
Posluchárna č. 1

Instruktoři

Mgr. Júlia Demeková

Mgr. Petra Káfuňková

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň kurzu:

 

Aplikace vyšetření a terapie dle konceptu DNS v léčbě pacientů s neurologickou diagnózou.

Základní specifika obtíží spojených s neurologickým onemocněním cévní etiologie (CMP), demyelinizačních onemocnění (RS), míšní léze, onemocnění periferního nervového systému (periferní parézy).

Vyšetření neurologického pacienta – výběr a propojenost funkčních testů dle DNS, využití poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu, základní principy lokomoce, využití specifických testů ke stanovení funkčních limitů pacienta s neurologickým deficitem.

Terapie – ukázky využití pozic z vývojové kineziologie pro korekci globálních pohybových vzorců, výběr cvičení adekvátně cíli terapie s oslovením klíčových segmentů a dominujících příznaků neurologických diagnóz.

Kazuistiky pacientů s neurologickou diagnózou.

Videoanalýza - Určení klíčové „slabé“ oblasti vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy pohybu. Návrh terapie s využitím pozic z vývojové řady, propojení s jinými technikami či koncepty využívanými v rehabilitaci neurologických pacientů.

 

Registrace

Registrovat se mohou zdravotníci, kteří již absolvovali DNS kurz B

Card payment Bank transfer

Platba: 270 EUR / 7000 CZK
(Cena obsahuje příslušné DPH země plátce.)

Prague School registration fee helps

to support DNS scientific activities,

to collect new video/photo material,

to develop the DNS handouts and publishing activities,

to present the DNS system at the scientific congresses, and

to present the DNS concept online.

It is not a payment for the course. Please contact the local organizer to secure your enrollment in the course and make sure that the course is not full, prior to paying Prague School registration fee. Once your PS fee is completed, your registration will automatically be sent to the course organizer. After that, payment of course fees can be made with the organizer. The organizer reserves the right to request proof of licensure.

The Prague School registration fee is non-refundable.

Without your online registration and PS fee payment you will not be permitted to attend any DNS course nor will you receive the Prague School Certificate of Attendance; thus you cannot take the DNS test and you will not be allowed to register for later advanced courses.

Thank you for your understanding

DNS Prague School Team

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů