Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

DNS běžecký speciál

23. - 24.3. 2023

2–denní kurz pro absolventy DNS kurzu B nebo DNS sport. kurzu II

23.3. 9.00-17.00 
24.3. 8.00-16.00


Registrace do kurzu ukončena pro naplněnou kapacitu


Good Move by Chramosta
Na Lysině 772/12
Praha 4
Budova Menzy Podolí – Přízemí
Parkování a doprava

Instruktoři

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Růžek

Organizátor

prof. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň a program kurzu:

1. den 9.00-17.00
2. den 8.00-16.00

 

Aplikace poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu – globální vzor sagitální stabilizace ve vertikále v kombinaci s ipsilaterálním a kontralaterálním vzorem, základní principy lokomoce.

Kineziologický obsah kontralaterálního vzoru lokomoce ve vývoji, krokový cyklus chůze a běhu.

Opěrná a nákročná funkce končetin ve vývojových pozicích a korelace s opěrnou a švihovou funkcí při běhu.

Určení techniky (normy), korelace nejlepších výkonů a řečené "normy".

Biomechanika běhu - švih namísto tahu/ tlaku; vychýlení těžiště.

Základy běžecké techniky.

Videoanalýza.

Určení klíčové „slabé“ komponenty vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy běhu.

Cílené korekční cvičení pro běžce v závislosti na odhalených odchylkách nastavení individuálních korekčních prvků a jejich aplikace:

Korekční cvičení využívající vývojovou řadu.

Korekce individuální techniky.

 

Určeno pro:

Fyzioterapeuty nebo lékaře, kteří absolvovali minimálně DNS klinický kurz úrovně B.

Osobní trenéry, trenéry sportovních klubů v praxi (podloženo opravňující licencí), kteří absolvovali minimálně DNS sportovní kurz úroveň 2.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů