Kurz

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar (DNS)
A Developmental Kinesiology Approach

Sportovní refresh kurz

30.9. - 1.10. 2021

2 denní refresh kurz  pro absolventy Sportovního DNS kurzu část II nebo klinického kurzu B kteří pracují pravidelně se sportovci
30.9. 9.00-17.00 
1.10. 8.00-15.30 

Centrum pohybové medicíny
Pobočka Waltrovka
Walterovo náměstí 329/2
158 00 Praha 5-Jinonice
www.cpmpk.cz/kontakt/

Instruktor

Mgr. Oldřich Chramosta

Organizátor

Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Kurz je veden jako čistě praktický workshop, kde si kurzisti zopakují a prohloubí své dosavadní dovednosti a znalosti.  

 

Náplň kurzu:

DNS funkční testování s i bez přidaného odporu volných vah, kladek, atp.

Aplikace těchto dovedností do oblasti fitness a silově-kondiční přípravy s praktickým využitím různých pomůcek, náčiní a nářadí

Aplikace poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu a cvičení ve vývojových pozicích

Centrace opory, aplikace sagitální stabilizace ve vertikále, varianty cvičení v ipsilaterálních, kontralaterálních a homologních vzorech s následným využitím volných vah a kladek od nižších pozic k vyšším s ohledem na konkrétní sporty

Videoanalýza pohybu, rozbor pohybu klienta 

Určení klíčové „slabé“ komponenty vyplývající z rozboru globálních vzorů

Korekční cvičení využívající vývojovou řadu, využití DNS metody pro navedení k optimálním pohybovým vzorům a technice vybraného sportu, jejich modifikace do pohybové přípravy sportovců tak, aby je začali spontánně využívat v rámci svého pohybového sportovního projevu

Aplikace principů DNS do struktury cvičební jednotky a tréninkového procesu (warm up, hlavní části nebo kompenzace).

Zaměření na všeobecnou sportující populaci a management cvičební jednotky dle potřeb klienta/sportovce

Korekce individuální techniky v silově-kondiční přípravě klienta/sportovce

Důraz na propojení praxe s teorií s adekvátní instrukcí klientovi, nastavení centrované polohy, modifikace polohy (proti odporu, s využitím pomůcek) v rámci progrese cvičení

Registrace

Registrovat se mohou DNS certifikovaní trenéři a absolventi DNS kurzu C kteří pracují pravidelně se sportovci

Card payment Bank transfer

Platba: 266.2 EUR / 6655 CZK
(220 EUR / 5500 CZK bez DPH)

Toto je platba celého kurzovného. Jakmile ukončíte tuto online platbu, jste registrováni do kurzu.

Bez této online platby a registrace nemůžete kurz absolvovat a nebude Vám vydán DNS certifikát o účasti na kurzu.

Při platbě zadejte údaje které chcete mít na daňovém dokladu!!! Systém PayPal po uskutečnění platby automaticky vystaví doklad o zaplacení, který si můžete vytisknout a použít jako daňový doklad.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

DNS Prague School Team