Kurz

Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar (DNS)
A Developmental Kinesiology Approach

Pediatrický DNS kurz

6. - 7.9. 2021

2 denní kurz pro absolventy DNS kurzu B

6.9. 9.00-18.00 
7.9. 8.30-17.00

 


Registrace do kurzu ukončena pro naplněnou kapacitu


Fakultní Nemocnice v Motole
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
minus 1. patro, uzel D

Instruktoři

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

Mgr. Karolína Ptáková

Organizátor

Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň kurzu:

 

Vývojová kineziologie – opakování, prohlubování znalostí, kineziologické a biomechanické souvislosti

Principy vyšetření dítěte (souvislosti polohové reakce, primitivní reflexologie, spontánní motorika, GMs)

Videoanalýza pacientů

Handling, cvičení v polohách odpovídajících VK, workshop

Pacienti s asymetrií: skoliózy a vadné držení těla v dětství a dospívání: praxe terapeutických technik dle VK, šikmý krk

Dětská noha

Dyspraxie

Aktivní cvičení dle principů DNS

Demonstrace pacientů

Prosíme, přineste si na kurz hadrovou panenku na nácvik handlingu kojenců!

 

Výuka ve čtvrtek : 9.00-18.00, v pátek 8.30-17.00