Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům (po přihlášení k účtu).
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. Nastavení výchozí pozice
1. Popis výchozí polohy
2. Aktivní cvičení
1. Facilitace napřímení v oblasti bederní pátaře
2. Palpace v dolním kvadrantu břicha
3. Aproximace paže proti lopatce
4. Vychýlení lopatky
5. Centrace paže
6. Nácvik napřímení CTh
7. Nácvik segmentální hybnosti CTh
8. Axiální tlak
3. Modifikace aktivního cvičení - nízký klek
1. Popis výchozí polohy
2. Axiální tlak
3. Aproximace z periferie HK
4. Cvičení s vyšším postavením pánve

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©