Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům (po přihlášení k účtu).
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. Úvod
1. Základní pravidla
2. Bránice
2. Nácvik správného dechového stereotypu
1. Usazení pánve do správné pozice
2. Usazení hrudníku do správné pozice
3. Aktivace bránice
3. Aktivace trupové stabilizace (válce) na zádech
1. Základní pozice
2. Jednodušší varianta s míčem
3. Souhrn ideálního provedení
4. Nejčastější chyby
4. Cvičení v 3 měsíční pozici na zádech
1. Základní pozice
2. Výdrž v pozici a pravidelný dech
5. Varianty cvičení v 3 měsíční pozici na zádech
1. Kroužky v kotnících
2. Kroužky v kyčlích
3. Kroužky v zápěstí
4. Střídavé zvedání a pokládání dolních končetin
5. Zvedání horních končetin za hlavu
6. Střídavé zvedání horních končetin za hlavu
7. Střídavé natahování končetin
6. Varianty v 3 měsíční pozici s velkým míčem
1. Střídavé tlaky do míče
2. Střídavé natahování končetin
3. Vyhazování míče do vzduchu
4. Pinkání míče
5. Kuře na grilu
6. Cirkusový medvěd
7. Varianta v 3 měsíční pozici s Thera Bandem
8. Varianta v 3 měsíční pozici s malým míčkem
9. Cvičení v 3 měsíční pozici v lehu na břiše
1. Nastavení správné pozice pánve
2. Nastavení správné pozice horních končetin
3. Propojení horní a dolní části těla
4. Vytažení páteře za hlavou do dálky, přizvednutí čela
10. Cvičení v kleku na čtyřech
1. Nastavení správné pozice končetin
2. Správné nastavení trupu a páteře
3. Houpačka
4. Pohyb vpřed z kleku na patách
5. Protilehlé tlaky končetin
6. Střídavé natahování protilehlých končetin
11. Cvičení v 6 měsíční pozici
1. Základní pozice
2. Dynamické přechody
3. Nejčastější chyby
12. Medvěd
1. Základní pozice
2. Přizvednutí nohy
3. Varianta s oporou o židli
4. Varianta s oporou o stůl
5. Přechod do dřepu
13. Dřep
1. Náklon trupu v polosedu
2. Přechod do stoje
3. Podřep u židle
14. Odvalení na boku
15. Šikmý sed
1. Základní pozice
2. Přetáčení trupu
3. Odlehčení opřené paže a přechod do volného sedu
4. Nejčastější chyby
16. Volný sed
1. Základní pozice
2. Přechod do šikmého sedu
17. Tripod
1. Základní pozice
2. Vytáčení za rukou ke stropu
3. Protažení kolem kyčlí
4. Přechod z tripodu do vysokého kleku
5. Modifikace s vyvýšenou oporou dlaní
18. Vysoký klek
1. Základní pozice
2. Přenos váhy vpřed

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©