Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům (po přihlášení k účtu).
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. NEDIFERENCOVANÉ POLOHY
2. Obecné principy
3. 3M poloha na zádech
1. Nastavení centrované pozice
2. Aktivace trupové stabilizace
3. Statická a dynamická zátěž
4. 3M poloha na zádech – trup a horní končetiny
1. Floor press – tlak
2. Francouzský pullover
3. Kettlebell
4. Medicinbal
5. Tlak přes dlaně horních končetin
5. 3M poloha na zádech – trup a dolní končetiny
1. Letadlo – aproximace do dolních a horních končetin
2. Legpress
3. Zvedání dolní části trupu s medicinbalem
4. Kombinace pohybu horních a dolních končetin
6. 3M poloha na zádech – nejčastější chyby
7. 3M poloha na břiše se zvednutím do 6M (opora o dlaně)
8. 3M, 6M – opora o horní končetiny – nejčastější chyby
9. Přechod z kleku do 6M – varianty s pomůckami
10. Medvěd
11. Dřep
12. Volný sed
13. Stojka
14. Vis na hrazdě a závěsné systémy

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©