Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům.
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. NOVOROZENEC
A Spontánní hybnost v poloze na zádech
B. Spontánní hybnost v poloze na břiše
C. Neonatální reflexy – úvod
D. Neonatální reflexy – orofaciální
Sací reflex – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
Hledací reflex – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
Rooting reflex – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
Fenomén očí loutky – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
Glabelární reflex – fyziologicky vždy pozitivní
Akustikofaciální reflex – fyziologicky pozitivní od 10.dne
Optikofaciální reflex – fyziologicky pozitivní od 3.měsíce
Babkinův reflex – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
E. Neonatální reflexy – tonické
Úchopový reflex ruky – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
Úchopový reflex nohy – fyziologicky pozitivní 0-9 měsíců
Zkřížený extenční reflex DK – fyziologicky pozitivní 0-6 týdnů
Suprapubický reflex DK – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
Patní reflex DK – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
Primitivní vzpěrná reakce DK - fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
Chůzový automatismus – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
F. Neonatální reflexy – ostatní
Moro reakce – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
Galantův reflex – fyziologicky pozitivní 0-4 měsíce
Zdvihová reakce – fyziologicky pozitivní 0-6 týdnů
Horizontální lineární reakce – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
Magnetická reakce – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
G. Komunikace
2. DÍTĚ 4-8 TÝDNŮ
A. Spontánní hybnost v poloze na zádech
B. Poloha na břiše
C. Neonatální reflexy
D. Komunikace
3. DÍTĚ 3 MĚSÍCE
A. Spontánní hybnost v poloze na zádech
B. Spontánní hybnost v poloze na břiše
C. Neonatální reflexy
D. Komunikace
4. DÍTĚ 4.-6. MĚSÍC
A. Spontánní hybnost v poloze na zádech
Vývoj úchopu
Kineziologické souvislosti
B. Spontánní hybnost v poloze na břiše
Vývoj opory horní končetiny
Kineziologické souvislosti – 3. měsíc
Symetrická opora o dlaně – 6. měsíc
Pivotování – 6. měsíc
Plavání 5.-6. měsíc
C. Otočka z polohy na zádech
5. DÍTĚ 7.-10. MĚSÍC
A. Poloha na čtyřech
Tulenění
Kvadrupedální lokomoce 10. měsíc – zdravé dítě
B. Poloha na zádech
C. Šikmý sed – 7,5 měsíce
6. DÍTĚ 8.-10. MĚSÍC
A. Volný sed
B. Vertikalizace
C. Tripod
D. Otočka z břicha na záda
E. Lezení
Nezralé
Zralé
F. Stoj
G. Obcházení
7. DÍTĚ 12.-18. MĚSÍC
A. Chůze
B. Medvěd
C. Zrání chůze
8. ZÁVĚR

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©