Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům (po přihlášení k účtu).
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. NOVOROZENEC
2. Spontánní hybnost v poloze na zádech
3. Spontánní hybnost v poloze na břiše
4. Neonatální reflexy – úvod
5. Neonatální reflexy – orofaciální
1. Sací reflex – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
2. Hledací reflex – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
3. Rooting reflex – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
4. Fenomén očí loutky – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
5. Glabelární reflex – fyziologicky vždy pozitivní
6. Akustikofaciální reflex – fyziologicky pozitivní od 10.dne
7. Optikofaciální reflex – fyziologicky pozitivní od 3.měsíce
8. Babkinův reflex – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
6. Neonatální reflexy – tonické
1. Úchopový reflex ruky – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
2. Úchopový reflex nohy – fyziologicky pozitivní 0-9 měsíců
3. Zkřížený extenční reflex DK – fyziologicky pozitivní 0-6 týdnů
4. Suprapubický reflex DK – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
5. Patní reflex DK – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
6. Primitivní vzpěrná reakce DK - fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
7. Chůzový automatismus – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
7. Neonatální reflexy – ostatní
1. Moro reakce – fyziologicky pozitivní 0-3 měsíce
2. Galantův reflex – fyziologicky pozitivní 0-4 měsíce
3. Zdvihová reakce – fyziologicky pozitivní 0-6 týdnů
4. Horizontální lineární reakce – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
5. Magnetická reakce – fyziologicky pozitivní 0-4 týdny
8. Komunikace
9. DÍTĚ 4-8 TÝDNŮ
10. Spontánní hybnost v poloze na zádech
11. Poloha na břiše
12. Neonatální reflexy
13. Komunikace
14. DÍTĚ 3 MĚSÍCE
15. Spontánní hybnost v poloze na zádech
16. Spontánní hybnost v poloze na břiše
17. Neonatální reflexy
18. Komunikace
19. DÍTĚ 4.-6. MĚSÍC
20. Spontánní hybnost v poloze na zádech
1. Vývoj úchopu
2. Kineziologické souvislosti
21. Spontánní hybnost v poloze na břiše
1. Vývoj opory horní končetiny
2. Kineziologické souvislosti – 3. měsíc
3. Symetrická opora o dlaně – 6. měsíc
4. Pivotování – 6. měsíc
5. Plavání 5.-6. měsíc
22. Otočka z polohy na zádech
23. DÍTĚ 7.-10. MĚSÍC
24. Poloha na čtyřech
1. Tulenění
2. Kvadrupedální lokomoce 10. měsíc – zdravé dítě
25. Poloha na zádech
26. Šikmý sed – 7,5 měsíce
27. DÍTĚ 8.-10. MĚSÍC
28. Volný sed
29. Vertikalizace
30. Tripod
31. Otočka z břicha na záda
32. Lezení
1. Nezralé
2. Zralé
33. Stoj
34. Obcházení
35. DÍTĚ 12.-18. MĚSÍC
36. Chůze
37. Medvěd
38. Zrání chůze
39. ZÁVĚR

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©