Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům (po přihlášení k účtu).
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. Nastavení výchozí pozice
1. Popis výchozí polohy
2. Aktivní cvičení
1. Pohyb HK do flexe nebo do abdukce
2. Zpětný pohyb z kleku směrem do sedu nad patu
3. Zpětný pohyb do sedu bez opory HK
3. Aktivní cvičení s pomůckami
1. Fázický pohyb HK s therabandem
2. Zpětný pohyb do sedu s odporem therabandu

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©