Home Videa

Kliknutím na kapitolu z obsahu se dostanete přímo na konkrétní techniku v tomto videu.
Pokud se samo nespustí, klikněte na ikonku „přehrát”.

Video se zobrazí pouze platícím uživatelům (po přihlášení k účtu).
Odkazy na této straně vás přesměrují na platební stránku.

1. Nastavení výchozí pozice
1. Popis výchozí polohy
2. Korekce postavení hrudníku
2. Aktivní cvičení
1. Facilitace nitrobřišního tlaku
2. Facilitace dorzolaterální části břišní stěny
3. Fázická hybnost končetin
4. Facilitace pomocí míčku
5. Střídavý pohyb končetin
6. Přenášení váhy
7. Alternující pohyb končetin
8. Aproximace do kyčelního kloubu
9. Facilitace hlubokých flexorů krku
10. Zvedání hlavy
11. Zvedání hlavy s dopomocí
12. Cvičení HK proti odporu terapeuta
13. Cvičení DK proti odporu terapeuta
3. Aktivní cvičení s pomůckami
1. Cvičení s velkým míčem - výchozí poloha
2. Diagonální tlak do míče
3. Diagonální tlak do míče bez opory nohou
4. Přenášení váhy s míčem
5. Házení míčem
6. Otáčení míče
7. Rytmická stabilizace s míčem
8. Kettlebell
9. Namotání therabandu
10. Cvičení HK a DK s therabandem
11. Přenášení váhy s therabandem

Všechny tituly

Všechny kapitoly

www.rehabps.com©