Kurz

“Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS)”
Vývojově kineziologický koncept

DNS běžecký speciál

14.-15.5. 2020

2–denní kurz pro absolventy DNS kurzu B nebo DNS sport. kurzu II

14.5. 9.00-17.00 
15.5. 8.00-15.30


Registrace do kurzu ukončena pro naplněnou kapacitu


Centrum pohybové medicíny
Pobočka Waltrovka
Walterovo náměstí 329/2
158 00 Praha 5-Jinonice
www.cpmpk.cz/kontakt/

Instruktoři

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Růžek

Organizátor

Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD
alenamudr@me.com

Náplň a program kurzu:

1. den 9.00-17.00
2. den 8.00-15.30

 

Aplikace poznatků vývojové kineziologie v analýze pohybu – globální vzor sagitální stabilizace ve vertikále v kombinaci s ipsilaterálním a kontralaterálním vzorem, základní principy lokomoce.

Kineziologický obsah kontralaterálního vzoru lokomoce ve vývoji, krokový cyklus chůze a běhu.

Opěrná a nákročná funkce končetin ve vývojových pozicích a korelace s opěrnou a švihovou funkcí při běhu.

Určení techniky (normy), korelace nejlepších výkonů a řečené "normy".

Biomechanika běhu - švih namísto tahu/ tlaku; vychýlení těžiště.

Základy běžecké techniky.

Videoanalýza.

Určení klíčové „slabé“ komponenty vyplývající z rozboru globálních vzorů a analýzy běhu.

Cílené korekční cvičení pro běžce v závislosti na odhalených odchylkách nastavení individuálních korekčních prvků a jejich aplikace:

Korekční cvičení využívající vývojovou řadu.

Korekce individuální techniky.

 

Určeno pro:

Fyzioterapeuty nebo lékaře, kteří absolvovali minimálně DNS klinický kurz úrovně B.

Osobní trenéry, trenéry sportovních klubů v praxi (podloženo opravňující licencí), kteří absolvovali minimálně DNS sportovní kurz úroveň 2.