Účastníci si můžou kurzy natáčet pro osobní potřebu a domácí samostudium. Z důvodu zachování diskrétnosti důrazně žádáme všechny účastníky jakýchkoliv DNS kurzů, aby žádné videoukázky z kurzů neukládali na jakékoliv online stránky (youtube, facebook, privátní webové stránky atd). V případě porušení tohoto pravidla bude natáčení na kurzech zakázáno.

2017

Kurzy A – D pro zdravotníky

Bratislava  -  8.-10. 12. 2017  -  Základní kurz “B”

2018

Speciální kurzy v rámci DNS kongresu

Praha - 8.-9. 9. 2018 - Training Stabilization in Strength and Conditioning

Praha - 8.-9. 9. 2018 - Functional assessment and treatment of the throwing athlete

Praha - 8.-9. 9. 2018 - Improving Results in Clinical Application and Integration

Kurzy A – D pro zdravotníky

Bratislava  -  12.-14. 1. 2018  -  Základní kurz “A”

Košice  -  2.-4. 2. 2018  -  Základní kurz “A”

Praha  -  9.-10. 3. 2018  -  Pediatrický DNS kurz

Bratislava  -  6.-8. 4. 2018  -  Základní kurz “A”

Bratislava  -  11.-13. 5. 2018  -  Pokročilý kurz “C”

Praha  -  2.-3. 6. 2018  -  Refresh kurz pro certifikované DNS terapeuty

Bratislava  -  22.-24. 6. 2018  -  Základní kurz “B”

Bratislava  -  5.-7. 10. 2018  -  Základní kurz “A”

Bratislava  -  2.-4. 11. 2018  -  Pokročilý kurz “C”

Praha  -  15.-18. 11. 2018  -  Závěrečný kurz “D”

Bratislava  -  30. 11-2. 12 2018  -  Základní kurz “B”

DNS Sportovní kurzy

Praha  -  25.-26. 1. 2018  -  DNS sportovní kurz část “III”

Praha  -  29.-30. 1. 2018  -  DNS sportovní kurz část “I”

Praha  -  1.-2. 2. 2018  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  15.-16. 3. 2018  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  12.-13. 4. 2018  -  Refresh pro certifikované DNS trenéry a terapeuty

Praha  -  14.-15. 4. 2018  -  DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků

Bratislava  -  14.-15. 4. 2018  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  17.-18. 5. 2018  -  DNS sportovní kurz část “I”

Praha  -  24.-25. 5. 2018  -  DNS sportovní kurz část “III”

Bratislava  -  22.-23. 6. 2018  -  DNS sportovní kurz část “I”

Praha  -  13.-14. 9. 2018  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  20.-21. 9. 2018  -  DNS sportovní kurz část “I”

Praha  -  11.-12. 10. 2018  -  DNS sportovní kurz část “III”

Bratislava  -  16.-17. 11. 2018  -  DNS sportovní kurz část “II”

Liptovský Mikuláš  -  24.-25. 11. 2018  -  DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků

Praha  -  1.-2. 12. 2018  -  DNS sportovní kurz část “II”

Praha  -  6.-7. 12. 2018  -  DNS sportovní kurz část “III”

Praha  -  14.-15. 12. 2018  -  DNS sportovní kurz část “I”

DNS kurzy pořádané ve FN Motol

Courses in English Language